1. Home
  2. Compania
  3. Conformitate

CONFORMITATEA SUTCO®

Cultura noastră corporativă este caracterizată de încredere și interacțiune respectuoasă între clienți, angajați și parteneri de afaceri.

TRATAMENT ECHITABIL ȘI DREPTURI EGALE

Susținem diversitatea și individualitatea și apreciem diversitatea în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă din motive precum genul, culoarea pielii, religia, originea etnică, vârsta, naționalitatea, starea civilă, orientarea sexuală, dizabilitățile sau originea socială.

NOI SUNTEM SUTCO

Angajații cu înaltă calificare și instalațiile de producție de ultimă generație garantează o gamă largă de soluții de reciclare diferențiate.

TOȚI DIFERIȚI ȘI TOTUȘI TOȚI EGALI

Ne vedem pe noi înșine și succesul nostru ca pe un proiect comun, la care fiecare angajat participă în mod egal. În acest sens, ne bazăm acțiunile și cooperarea pe valori sociale și societale. Diversitatea și un mediu de lucru tolerant și favorabil incluziunii sunt considerate o condiție de bază pentru progres și inovare. Valorile noastre pentru o bună cooperare.