1. Home
  2. Compania
  3. Durabilitate

DURABILITATEA ESTE O PRIORITATE DE TOP PENTRU NOI – NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU VIITORUL NOSTRU

Acțiunile noastre au consecințe – în calitate de companie, suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de oameni și față de mediu. De aceea, acționăm în mod durabil.

DURABILITATE ȘI ECOLOGIE

Toate companiile LM GROUP se implică în mod activ în protejarea și conservarea mediului. Unul dintre obiectivele noastre comune majore este reducerea continuă și evitarea, în măsura posibilităților, a emisiilor de CO2.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE MEDIU

  • În viitor, LM GROUP va dota toate sediile companiilor germane cu sisteme fotovoltaice
  • Unele dintre terenurile noastre devin mai naturale, prin plantarea de pomi fructiferi și crearea de pajiști pentru insecte
  • Oriunde este posibil și are sens, folosim deja în prezent vehicule electrice
  • De asemenea, dotăm unele dintre locațiile noastre cu stații de încărcare pentru vehicule electrice
  • Oferim angajaților noștri un program de închiriere de biciclete, ecologic și rentabil

NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

În calitate de societate comercială și de angajator, suntem conștienți de responsabilitatea noastră specială față de societate și față de angajații noștri. Asigurăm condiții de muncă echitabile în toate locațiile noastre și acordăm atenție relațiilor loiale cu subcontractanții și furnizorii noștri.