1. Home
  2. Firma
  3. Kodeks postępowania

KODEKS POSTĘPOWANIA SUTCO®

Nasza kultura organizacyjna charakteryzuje się zaufaniem i szacunkiem w kontaktach między klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi.

RÓWNE TRAKTOWANIE I RÓWNE PRAWA

Wspieramy różnorodność i indywidualność, także w życiu zawodowym i w miejscu pracy, wynikającą z różnic w zakresie płci, koloru skóry, religii, pochodzenia etnicznego, wieku, narodowości, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, niepełnosprawności czy pochodzenia społecznego.

JESTEŚMY SUTCO

Wysoko wykwalifikowani pracownicy i najnowocześniejsze zakłady produkcyjne gwarantują szeroką gamę zróżnicowanych rozwiązań
w zakresie recyklingu.

WSZYSCY SĄ RÓŻNI A JEDNAK TACY SAMI

Postrzegamy siebie i nasz sukces jako wspólny projekt, w którym każdy pracownik uczestniczy w równym stopniu. W ten sposób dopasowujemy nasze działania i interakcje do podstawowych wartości społecznych. Różnorodność oraz tolerancyjna i integrująca atmosfera pracy to podstawowe warunki rozwoju i innowacji. Nasze wartości dla dobrej współpracy.