1. Home
  2. Firma
  3. Zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO NASZ PRIORYTET – BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Nasze działania przynoszą skutki – jako firma jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska. Dlatego działamy
w sposób zrównoważony.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I EKOLOGIA

Wszystkie przedsiębiorstwa LM GROUP angażują się w ochronę środowiska. Jednym z naszych wspólnych celów jest ciągła redukcja, a najlepiej unikanie emisji CO2.

NASZ WKŁAD DLA ŚRODOWISKA

  • W przyszłości LM GROUP wyposaży wszystkie lokalizacje przedsiębiorstwa w systemy fotowoltaiczne
  • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i rozsądne rozważamy użycie pojazdów elektrycznych
  • Niektóre z naszych lokalizacji zamierzamy wyposażyć w stacje ładowania pojazdów elektrycznych

PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Jako przedsiębiorstwo i pracodawca jesteśmy świadomi naszej szczególnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i naszych pracowników. We wszystkich naszych lokalizacjach dbamy o uczciwe warunki pracy oraz lojalne traktowanie naszych podwykonawców i dostawców.