1. Home
  2. Ochrona danych

Ochrona danych

OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności, która znajduje się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na stronie?

Za gromadzenie danych na stronie odpowiedzialny jest administrator strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są gromadzone w momencie, gdy je nam Państwo przekazują. Może to dotyczyć np. danych, które podawane są w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Przede wszystkim są to dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas przeglądania strony). Dane te są gromadzone automatycznie w momencie wizyty na naszej stronie internetowej.

W jakim celu korzystamy z Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowej pracy strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych. W związku z tym, jak i w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych, mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować przy użyciu danych podanych w nocie prawnej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych.
Analiza Państwa zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania związanego z surfowaniem nie można powiązać z Państwem.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.
Można sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.

Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie traktują kwestię ochrony danych osobowych. Państwa dane traktujemy w sposób poufny i przetwarzamy je zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy. Wyjaśniamy również, jak i w jakim celu dane są gromadzone.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji w wiadomościach e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. W związku z tym nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Sutco® RecyclingTechnik GmbH
Paffrather Straße 102 – 116
51465 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 (0)2202 / 2005-01
Telefaks: +49 (0)2202 / 2005-70
E-Mail: info@sutco.de

Michael Ludden - dyrektor zarządzający
Norbert Gravel - dyrektor ds. technicznych
Naemi Denz

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele działań w zakresie przetwarzania danych możliwe jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed tym faktem.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy Inspektor Ochrony Danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasza firma. Listę Inspektorów Ochrony Danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften Links/anschriften links- node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać lub przekazać osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przesłania danych innemu administratorowi, dokonamy tego, o ile jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z szyfrowania za pomocą protokołu SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu Państwa przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, zablokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, jak i w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych, mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować przy użyciu danych podanych w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym zabrania się użycia danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej do przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem spamu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre ze stron internetowych wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki podczas Państwa następnej wizyty.

Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podali, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed tym faktem.

Dane, które wprowadzili Państwo w formularzu kontaktowym, przechowywane są przez nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na przechowywanie danych lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Like-Button”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka dostępny jest na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Po kliknięciu przycisku na Facebooku „Lubię to” po uprzednim zalogowaniu się na Państwa konto na Facebooku, można połączyć treść na naszych stronach ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Informujemy, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisał Państwa wizytę na naszych stronach do konta użytkownika na Facebooku, należy wylogować się z konta użytkownika na Facebooku.

Narzędzia analityczne i marketing

Google Analytics

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tak zwanych plików cookie. Są to dane tekstowe zapisane na Państwa komputerze, pozwalające na analizę użytkowania strony internetowej. Informacje zawarte w plikach cookie, dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są z reguły na serwer Google do USA i tam są przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej oraz reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, i tam jest skracany. Działając na zlecenie administratora tej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do oceny aktywności strony w sieci, sporządzenia raportów z aktywności strony dla użytkownika strony oraz realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach działalności Google Analytics nie ulega połączeniu z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możliwe jest zablokowanie przechowywania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie danych przez Google (wraz z Państwa adresem IP), wytworzonych przez plik cookie, a dotyczących korzystania przez Państwa z witryny oraz dalsze przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez załadowanie wtyczki przeglądarkowej, dostępnej pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics gromadzenie Państwa danych w ustawieniach plików cookie.
Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy umowę z Google jako podmiotem przetwarzającym dane zlecenia i w pełni stosujemy się do surowych przepisów niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z usług Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam firmy Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense korzysta z tzw. plików cookie, plików tekstowych, zapisanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę użytkowania strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane Web Beacons, czyli sygnały nawigacyjne (niewidzialne grafiki). Te sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi przez Państwa danymi.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej oraz reklamy.

Możliwe jest zablokowanie instalacji plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki, informujemy jednak, że w takim przypadku może wystąpić niemożność korzystania z wszystkich funkcjonalności strony w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu w Google Analytics w połączeniu z funkcjami na różnych urządzeniach Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą funkcji remarketingu w Google Analytics z funkcjami na różnych urządzeniach Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób możliwe jest wyświetlanie dostosowanych do zainteresowań, spersonalizowanych komunikatów reklamowych, które zostały dopasowane do Państwa na podstawie Państwa wcześniejszego zachowania i korzystania z Internetu na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), również na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, Google powiąże w tym celu historię Państwa przeglądarki internetowej i aplikacji z Państwa kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być umieszczane na każdym urządzeniu, na którym logują się Państwo swoim kontem Google.

W ramach obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi identyfikatory użytkowników uwierzytelnione przez Google, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.

Mogą Państwo trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; należy kliknąć ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie danych zapisanych na Państwa koncie Google opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie mają Państwo konta Google lub sprzeciwili się Państwa połączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że administrator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Jeśli klikną Państwo reklamę umieszczoną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.
 
Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. W takim przypadku nie będą Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki cookie „Conversion” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej oraz reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/.

Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/re captcha/intro/android.html.

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo będzie informowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Ponadto Vimeo uzyskuje Państwa adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie są Państwo zalogowani do Vimeo lub nie mają Państwo konta Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto Vimeo, umożliwiają Państwo Vimeo przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego Vimeo.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy otwierają Państwo stronę, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której Państwo korzystają, musi połączyć się z serwerami Google. Tym sposobem Google otrzymuje informacje, że nasza strona została otwarta z Państwa adresu IP. Google Web Fonts jest używany w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Państwa komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Używamy Google Maps w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.