1. Home
  2. Produkty
  3. Biologiczne Przetwarzanie

BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE

Celem biologicznego przetwarzania odpadów organicznych jest wykorzystanie ich organicznego potencjału i właściwości.

Zasadniczo odpady biologiczne można przetwarzać tlenowo (kompostowanie/biologiczna stabilizacja) lub beztlenowo (fermentacja z produkcją biogazu). Po kompostowaniu materiał wyjściowy zawraca się do obiegu jako wysokiej jakości kompost lub stabilizat. Produkty z biogazowni mogą być wykorzystywane jako wartościowy nawóz, jeśli spełnione są odpowiednie kryteria jakości.

Technologie biologicznego przetwarzania znajdują zastosowanie zarówno dla odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, jak również dla frakcji drobnej podsitowej wydzielonej z odpadów zmieszanych.


KONTAKT DO SUTCO

Masz pytania dotyczące technologii sortowania i przetwarzania Sutco lub naszych komponentów? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jak możemy Ci pomóc?