1. Home
  2. Produkty
  3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
  4. Oprogramowanie ProDIGIT

ProDIGIT – Inteligentne rozwiązania dla sortowni

Nowoczesne instalacje w powiązaniu z inteligentnymi rozwiązaniami.

ProDIGIT SOFTWARE

Oprogramowanie ProDIGIT-Software opracowane przez Sutco oferuje użytkownikom sortowni inteligentne przetwarzanie odpadów z optymalizacją przepływu poszczególnych strumieni surowców, a tym samym znacząco zwiększa przepustowość instalacji. Oprogramowanie wykorzystuje dane z detekcji materiałów oraz parametry procesu. Dodatkowo wykorzystywane są dane z systemu inteligentnego zarządzania układem przenośników bunkrowych.

Inteligentne zarządzanie układem przenośników bunkrowych. Zautomatyzowany wyładunek przenośników bunkrowych  powiązany z układem prasowania pozwala zoptymalizować proces belowania surowców. Rozwiązanie zapewnia minimalne zużycie energii i uwzględnia różne prędkości napełniania przenośników bunkrowych.

Optymalizacja przepustowości sortowni odpadów przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganej jakości produktów, takich jak np. stopień czystości. Inteligentna technologia pomiarowa umożliwia inteligentną kontrolę poszczególnych etapów procesu wyładunku przenośników bunkrowych i prasowania, a tym samym całego procesu sortowania. Przenośniki bunkrowe są efektywnie wykorzystane, system automatycznie podejmuje decyzje dotyczące wyładunku i prasowania surowców z przenośników bunkrowych

Automatyczne etykietowanie beli. Po procesie prasowania etykieta beli jest drukowana na pasku PET, który jest trwale przymocowany do beli. Etykietowanie odbywa się automatycznie na pojedynczej i zważonej beli. Kody kreskowe i kody QR można odczytać za pomocą skanera.