1. Home
  2. Produse
  3. Procedură mecanică uscată
  4. Combustibili alternativi obținuți din deșeuri (RDF)

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI OBȚINUȚI DIN DEȘEURI (RDF)

Instalații de prelucrare pentru producerea de combustibili alternativi obținuți din deșeuri.

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI OBȚINUȚI DIN DEȘEURI (RDF)

Un combustibil alternativ obținut din deșeuri sau un combustibil secundar este un combustibil care constă, de obicei, din deșeuri cu o valoare calorică ridicată. Termenul COMBUSTIBIL ALTERNATIV OBȚINUT DIN DEȘEURI cuprinde toți combustibilii nefosili. Aceștia pot fi produse din deșeuri comerciale obținute în mod selectiv și specifice unui produs, precum și din deșeuri voluminoase și deșeuri menajere. Aceste deșeuri includ în principal materiale plastice, hârtie, textile, lemn, minerale și ambalaje compozite, care au o valoare calorică ridicată.

PROCEDURA

Etapele procedurii trebuie structurate în funcție de două criterii de bază: Compoziția deșeurilor și utilizarea combustibililor. Prelucrarea începe cu o preselecție, respectiv cu selectarea impurităților.
După mărunțirea grosieră, materialul este cernut, apoi o separare prin separatorul cu aer, apoi o separare metale feroase/neferoase, urmată de o separare NIR. Materialul poate fi mărunțit din nou, înainte de a fi peletizat sau umplut în containere ori în buncăre, până la utilizare.

MATERIAL DE IEȘIRE

Cu ajutorul tehnologiei moderne de prelucrare se produce un combustibil (așa-numita co-combustie) pentru fabrici de ciment și var, precum și pentru centrale electrice, sau ca unic combustibil în centrale electrice pe combustibili alternativi.