1. Home
  2. Produse
  3. Procedură mecanică uscată
  4. Instalații de presortare / VSA

INSTALAȚII DE PRESORTARE (VSA)

Instalații de presortare înainte de incinerare / centrală electrică.

INSTALAȚII DE PRESORTARE

În timpul livrării deșeurilor și al tratării preliminare a deșeurilor municipale care urmează să fie tratate termic, instalația de presortare îndeplinește cerințe speciale în ceea ce privește controlul, presortarea, mărunțirea și omogenizarea.

Instalațiile de presortare sunt utilizate pentru a presorta fluxul mixt de deșeuri și pentru a separa anumite fracțiuni de materiale reciclabile, în scopul reciclării. Materialele reciclabile care nu sunt colectate separat în containerele de reciclare, ci sunt eliminate împreună cu deșeurile menajere, sunt reintroduse în ciclul de reciclare ca materii prime secundare, utilizând instalația de presortare.
DEȘEURI COMERCIALE, MENAJERE RESP. REZIDUALE ȘI DEȘEURILE VOLUMINOASE au o proporție ridicată de materiale reciclabile și, prin intermediul instalației de presortare, își găsesc drumul înapoi la reciclare.

PROCEDURA

Separarea materialului de intrare în diferite fluxuri de materiale pentru recuperarea materialelor reciclabile secundare și a unei fracții cu putere calorifică ridicată.

MATERIAL DE IEȘIRE

  • materiale plastice mixte
  • PE
  • PP
  • metale neferoase / NE
  • folii
  • ... și multe altele