1. Home
  2. Produkty
  3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
  4. Paliwa aternatywne (RDF)

Paliwa alternatywne (RDF)

Instalacje do wytwarzania paliw alternatywnych.

PALIWA ALTERNATYWNE (RDF)

Nazwa PALIWA ALTERNATYWNE obejmuje wszystkie paliwa niekopalne. W branży odpadowej są to paliwa wytworzone z wysokokalorycznej frakcji odpadów, wydzielonej w procesie mechanicznego sortowania. Z uwagi na ich wysoką wartość opałową, po odpowiednim przekształceniu, istnieje możliwość wykorzystania ich w procesach termicznych. Surowiec do produkcji paliw alternatywnych mogą stanowić takie odpady jak: tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, drewno, materiały kompozytowe.

PROCES

Etapy procesu zależne są od dwóch podstawowych kryteriów: składu odpadów oraz wykorzystania paliwa. Proces przetwarzania przykładowo rozpoczyna się od wstępnego sortowania oraz usunięcia zanieczyszczeń. Po wstępnym rozdrobnieniu materiał rozdzielany jest na sicie, a kolejno skierowany do separatora powietrznego, separatorów Fe/NE, a następnie do separatorów NIR, jeśli jest to uzasadnione celami procesu. Finalne frakcje mogą być ponownie rozdrobnione przed dalszym procesem peletyzacji bądź składowania w kontenerach lub bunkrach.

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

Wykorzystując zaawansowaną technologię przetwarzania otrzymane paliwo może zostać wykorzystane w procesie współspalania w zakładach produkujących cement, jak również w  branży ciepłowniczej.