1. Home
  2. Produkty
  3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
  4. Instalacje do przygotowania odpadów przed procesem termicznego przetwarzania

PRZYGOTOWANIE ODPADÓW PRZED PROCESEM TERMICZNEGO PRZETWARZANIA

Instalacje do przygotowania odpadów przed procesem termicznego przetwarzania

INSTALACJE DO PRZYGOTOWANIA ODPADÓW PRZED PROCESEM TERMICZNEGO PRZETWARZANIA

Zanim odpady trafią do instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) powinny zostać odpowiednio przygotowane. Najczęściej odbywa się to w procesach sortowania, rozdrabniania czy homogenizacji.

Funkcje te zapewniają instalacje do przygotowania odpadów przed procesem termicznego przetwarzania. Służą one m.in. do wysortowania ze zmieszanego strumienia odpadów określonych frakcji surowcowych nadających się do recyklingu. W ten sposób, zanim odpady trafią do spalania, odzyskujemy z nich cenne surowce, które nie zostały zebrane w procesie selektywnej zbiórki, a które nadają się do ponownego wykorzystania.
ODPADY PRZEMYSŁOWE, KOMUNALNE, KOMUNALNOPODOBNE ORAZ WIELKOGABARYTOWE zawierają wysoki udział surowców wtórnych, które poprzez instalacje do przygotowania odpadów zawracane są do obiegu.

PROCES

Mechaniczne przetwarzanie materiału wejściowego na różne strumienie materiałowe w celu odzysku surowców wtórnych oraz uzyskania frakcji wysokokalorycznej z zastosowaniem odpowiednich technik i technologii

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

  • Mieszane tworzywa sztuczne
  • PE
  • PP
  • Metale nieżelazne / NE
  • Folie
  • ... i wiele więcej