1. Home
  2. Firma
  3. Aktualności

Nowoczesna sortownia odpadów dla ProNatura Bydgoszcz

Pomyślnie zakończyły się wszystkie prace związane z modernizacją oraz rozbudową linii technologicznej do sortowania odpadów realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności oraz wydajności procesu sortowania odpadów oraz zwiększenie ilości odpadów komunalnych podlegających odzyskowi, a tym samym poprawa jakości środowiska naturalnego. Nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwia m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym oraz różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem zgodnego z założeniami wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych na najwyższym możliwym poziomie.

Jest to najnowocześniejsza i jedna z największych linii sortowniczych Sutco w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia zainstalowano najnowocześniejsze urządzenia i technologie. - Inwestycja jest pod wieloma względami imponująca – łączna długość 165 przenośników taśmowych to ponad 1,5 km, a stalowe konstrukcje wsporne ważą łącznie ok. 500 ton, zamontowano także jedno z większych w Polsce sit bębnowych o długości ponad 18 metrów. To duże wzmocnienie sprzętowe i technologiczne, które pozwoli nam osiągać wyniki nawet na poziomie 90 procent skuteczności w odzyskiwaniu poszczególnych frakcji – mówi Konrad Mikołajski, Prezes Zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

To przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy, jak również dla środowiska, wpisując się w nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.