1. Home
  2. Produkty
  3. Biologiczne Przetwarzanie
  4. Kompostowanie tunelowe

KOMPOSTOWANIE TUNELOWE

Betonowe tunele kompostujące zapełniane są materiałem przeznaczonym do biologicznego przetwarzania, uzyskanym w wyniku mechanicznej separacji na instalacji do sortowania.

STATYCZNE KOMPOSTOWANIE TUNELOWE

Odpady przeznaczone do biologicznego przetwarzania wydzielone są w procesie mechanicznego przetwarzania jako frakcja drobna z odpadów komunalnych. Technologia statycznego kompostowania tunelowego może być zintegrowana z technologią mechanicznego przetwarzania odpadów systemem odbierającym frakcję drobną z układu przesiewania i zapewniającym automatyczny załadunek tuneli kompostowni.

ZALETY PROCESU

  • Elastyczna eksploatacja dzięki oddzielnym zamkniętym tunelom
  • Skuteczne ograniczenie emisji
  • Automatyczny system załadunku dla szybkiego napełniania tuneli
  • Optymalna kontrola procesu aż do wyładunku na plac dojrzewania
  • Minimalne wymagania odnośnie personelu