1. Home
  2. Produkty
  3. Biologiczne Przetwarzanie
  4. BioPV – fermentacja frakcji mokrej odpadów organicznych

FERMENTACJA FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH BIOPV

Fermentacja BioPV znacząco poprawia bilans energetyczny zakładów przetwarzania odpadów oraz pozwala zwiększyć przepustowość instalacji do biologicznej stabilizacji i kompostowania.

FERMENTACJA FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH

Sutco opracowało nową technologię fermentacji - fermentację frakcji mokrej odpadów organicznych (BioPV) jako alternatywę do istniejących na rynku systemów fermentacji suchej. Fermentacja BioPV to prostszy, mniej skomplikowany proces, gdzie przy stosunkowo niewielkim nakładzie technicznym można uzyskać optymalną produkcję gazu i wynik ekonomiczny. Technologia fermentacji oparta jest tu na wydzieleniu uwodnionej, tj. mokrej frakcji organicznej wytłoczonej z odpadów, która kierowana jest do procesu fermentacji w bioreaktorach ze złożem stałym, w efekcie czego powstaje biogaz.

ZALETY PROCESU

  • Wydzielenie frakcji organicznej do produkcji biogazu
  • Niskie nakłady techniczne
  • Maksymalna produkcja gazu z frakcji mokrej wytłoczonej z odpadów organicznych
  • Wydajny proces fermentacji w fermenterach ze złożem stałym
  • Efektywne wytwarzanie energii