1. Home
  2. Produkty
  3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
  4. Makulatura i karton

MAKULATURA I KARTON „NIEBIESKI WOREK”

Instalacje do sortowania makulatury i kartonu („niebieskiego worka”)

MAKULATURA I KARTON

W miarę wzrostu czystości wysortowanego papieru dostarczanego jako surowiec wtórny do przemysłu papierniczego, wzrasta jego wartość. Oznacza to, że wykonując nowy materiał z dobrej jakości surowca wtórnego ogranicza się zużycie materiału pierwotnego, co oznacza z kolei mniejsze zużycie wody, energii i surowców przez zakłady papiernicze.

MAKULATURA, TEKTURA I KARTON to znaczące strumienie odpadów.

PROCES

Sortowanie może odbywać się w systemach manualnych lub automatycznych. Zmieszany strumień papieru jest rozsortowywany i klasyfikowany na zdefiniowane i dedykowane rodzaje papieru przy użyciu najnowszych systemów rozpoznawania wizualnego. Elementy przeszkadzające, zanieczyszczające papier takie jak metale, tworzywa sztuczne, frakcja drobna czy inne zanieczyszczenia są oddzielane za pomocą urządzeń przesiewających i separujących.

CEL PROCESU

Sortowanie papieru typu Deinking, tektury, czy papieru mieszanego itp. do wartościowych jednorodnych frakcji znajdujących ponowne zastosowanie w przemyśle papierniczym.