1. Home
  2. Produkty
  3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
  4. MBP – Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW / MBP

Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Technologiczna integracja procesu sortowania z biologicznym przetwarzaniem. Kompletny i zoptymalizowany system od jednego producenta

MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW / MBP

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów to kompleksowy proces przetwarzania, w którym odpady zmieszane podlegają mechanicznej segregacji powiązanej z biologiczną stabilizacją. Proces sortowania jest w tym przypadku dostosowany do specyfiki odpadów zmieszanych, jednak jest uzupełniony o proces biologicznego przetwarzania frakcji drobnej wydzielonej w procesie mechanicznej segregacji.

MATERIAŁ WEJŚCIOWY MBP

Materiałem podawanym na instalacje MBP są zmieszane odpady komunalne, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, jak również odpady przemysłowe o składzie podobnym do komunalnych.

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

  • Frakcje surowcowe przeznaczone do recyklingu
  • Frakcje wysokokaloryczne do produkcji RDF
  • Frakcje pozostałe po procesie sortowania przeznaczone do termicznego przetwarzania lub innego sposobu zagospodarowania
  • Ustabilizowana frakcja biodegradowalna