1. Home
  2. Produkty
  3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
  4. Żużel i popiół

ŻUŻEL / POPIÓŁ PO TERMICZNYM PRZETWARZANIU ODPADÓW

Instalacje do przetwarzania żużla i popiołu

ŻUŻEL / POPIÓŁ PO TERMICZNYM PRZETWARZANIU ODPADÓW

Pozostałością po procesach spalania odpadów są żużle, które różnią się znacznie ze względu na zawarte w nich minerały, złom żelazny, wilgotność oraz granulację.

ŻUŻLE I POPIOŁY to pozostałości po procesach spalania w elektrociepłowniach lub spalarniach odpadów. Szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są żużle pochodzące ze spalarni odpadów.

PROCES

Przed przetworzeniem żużel jest składowany w celu odwodnienia, a następnie jest przesiewany i kruszony. Złom żelazny i metale nieżelazne (aluminium, miedź i mosiądz) są oddzielane, a niespalone pozostałości są usuwane. Z uwagi na to, że w powstałym żużlu przebiegają jednocześnie procesy fizyczne i chemiczne, wymagane jest - zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi – jego składowanie przez określony czas, również po procesie mechanicznego przetwarzania.

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

Uzyskane produkty to przede wszystkim: skutecznie odzyskane metale żelazne i nieżelazne oraz doczyszczony żużel, który może być odpowiednio wykorzystany