1. Home
 2. Produkty
 3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
 4. Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe

Sortownia odpadów opakowaniowych.

ODPADY OPAKOWANIOWE

Odpady opakowaniowe to przede wszystkim opakowania z papieru i tektury, opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, metali, aluminium oraz opakowania wielomateriałowe. Na przestrzeni lat unijne wytyczne zaostrzały wymagania dotyczące postępowania z odpadami opakowaniowymi, wprowadzając systemy selektywnej zbiórki, konkretne wielkości docelowe opakowań poddawanych recyklingowi, a także rozszerzoną odpowiedzialność producenta za opakowania swoich produktów.

PROCES

Materiały nadające się do recyklingu są oddzielane przy użyciu technik automatycznego sortowania, w tym m.in. technologii bliskiej podczerwieni (NIR). Aby uzyskać maksymalnie czyste i jednorodne frakcje surowcowe, przetwarzanie odpadów opakowaniowych wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego i technologicznego linii sortowniczej przy jednoczesnej wysokiej wydajności procesu przetwarzania wykonanej na bazie koncepcji technologicznej dostosowanej do realnych potrzeb, jak i wymagań przyszłości.

MATERIAŁWYJŚCIOWY

Wysokiej jakości surowce wtórne w postaci czystych jednorodnych frakcji, przykładowo takich jak:

 • PE
 • Butelki PET
 • Tacki PET
 • PP
 • PS
 • Opakowania Tetra Pak
 • Metale / Fe
 • Metale nieżelazne / NE
 • Folie
 • Mieszane tworzywa sztuczne
 • ... i wiele więceje