1. Home
 2. Produkty
 3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
 4. Zmieszane odpady komunalne / MSW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE / MSW

Instalacje do sortowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE I Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

W Polsce w przypadku odpadów komunalnych mamy do czynienia ze strumieniem odpadów zmieszanych, ale także z odpadami pochodzącymi z selektywnej zbiórki, w zależności od sposobu zbiórki przyjętego w danym regionie. Udział odpadów zbieranych selektywnie w miarę upływu lat ciągle wzrasta, jednak nadal istnieje potrzeba zagospodarowania obu tych strumieni odpadów . Z drugiej strony, wzrastające wymagania w zakresie poziomów odzysków powodują konieczność sięgania po surowce zawarte w odpadach zmieszanych.

Odpowiedzią na taką sytuację i strukturę odpadów w Polsce są wielofunkcyjne instalacje Sutco®, które zapewniają zarówno segregację i odzysk surowców wtórnych z odpadów zbieranych selektywnie, jak i odzysk surowców wtórnych z niesegregowanych odpadów komunalnych, ponadto klasyfikację tj. wydzielenie frakcji zawierającej odpady biodegradowalne celem skierowania jej do biologicznego przetwarzania, jak również - w zależności od specyficznych dla danego projektu warunków - wydzielenie frakcji wysokokalorycznych. Sutco-Polska rozwija nowe koncepcje zintegrowanych instalacji dostosowanych do specyfiki odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie, aby jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać technologię do procesów odzysku.

INDYWIDUALNE KONCEPCJE. WIELOFUNKCYJNE ROZWIĄZANIA. NIEUSTAJĄCY ROZWÓJ

PROCES W SKRÓCIE

W dużym skrócie przykładowy proces sortowania może wyglądać następująco:
W pierwszej fazie strumień odpadów rozdzielany jest w sicie bębnowym (separacja na podstawowe frakcje ) oraz na separatorze balistycznym (na frakcje 2D/3D). Na kolejnych etapach następuje dalsze rozsortowywanie wydzielonych frakcji przy użyciu dalszych specjalistycznych maszyn i urządzeń . Np. do oddzielania folii często stosuje się separator powietrzny. Separatory magnetyczne i wiroprądowe są wykorzystywane do odseparowania metali żelaznych i nieżelaznych. Podział na różne rodzaje surowców następuje  dzięki zastosowaniu separatorów NIR (separatorów bliskiej podczerwieni). W końcowym etapie ma miejsce manualne doczyszczanie poszczególnych frakcji i ich zbieranie i/lub prasowanie oraz finalnie składowanie do transportu.

FRAKCJE WYJŚCIOWE

 • Tworzywa sztuczne
 • Folie
 • PE
 • Butelki PET
 • Opakowania Tetra Pak
 • PP
 • Metale żelazne / Fe
 • Metale nieżelazne / NE
 • Papier / karton
 • Odpady organiczne
 • ... i wiele więcej