1. Home
 2. Produkty
 3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
 4. Odpady surowcowe suche

ODPADY SUROWCOWE SUCHE / “SINGLE STREAM” / MRF

Instalacje do przetwarzania odpadów surowcowych suchych / MRF.

ODPADY SUROWCOWE SUCHE / „SINGLE STREAM“

W niektórych systemach zbiórki, znanych jako recykling „commingled” lub „single-stream”, papier, tworzywa sztuczne, metale itp. zbierane i przewożone są razem jako jeden strumień odpadów surowcowych (tzw. „odpady suche”). Zamiast oddzielnej zbiórki pojedynczych surowców, wspólny strumień poddawany jest dalszemu rozsortowaniu na przeznaczonych do tego instalacjach technologicznych.

Punktem wejściowym do konfiguracji procesu jest tutaj szczegółowa analiza materiału wejściowego oraz wskazanie pożądanych frakcji wyjściowych. Gęstość poszczególnych materiałów może się znacznie różnić.

PROCES

Po wstępnym sortowaniu strumień odpadów surowcowych trafia do urządzeń przesiewających, gdzie następuje podział granulometryczny. Rozdział frakcji dobiera się tak, aby zmaksymalizować ilość jednorodnych materiałów nadających się do recyklingu. Kolejnym krokiem jest separacja optyczna. Wysortowane materiały kierowane są najczęściej do prasy belującej, dzięki czemu ułatwiony jest ich dalszy transport

CEL PROCESU

Uzyskanie jednorodnych frakcji surowcowych nadających się do recyklingu, m.in.

 • PE
 • Butelki PET
 • Tacki PET
 • PP
 • PS
 • Opakowania Tetra Pak
 • Metale / Fe
 • Metale nieżelazne / NE
 • Folie
 • Mieszane tworzywa sztuczne
 • Papier / Karton
 • Szkło
 • ... i wiele więcej