1. Home
 2. Produkty
 3. Sortowanie – Mechaniczne Przetwarzanie
 4. Zmieszane odpady budowlane

ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE

Instalacje do sortowania zmieszanych odpadów budowlanych

ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE

Istota procesu polega na rozdzieleniu materiałów na nadające się i nienadające się do ponownego wykorzystania. Zmieszane odpady budowlane to mieszanina substancji mineralnych i niemineralnych takich jak drewno, metal, kable, folia, materiały opakowaniowe, szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, itp.  Frakcję mineralną tworzą z kolei cegły, dachówki, gruz budowlany, kamienie lub beton.

PROCES

Ze zmieszanych odpadów budowlanych (substancje mineralne i niemineralne) oddziela się materiały nienadające się do recyklingu od tych, które się do niego nadają. Frakcje nadające się do recyklingu poddawane są np. procesom kruszenia, rozdrabniania i rozsortowywania tak, aby mogły one zostać ponownie wykorzystane. Celem procesu jest zapewnienie jednorodnych i doczyszczonych frakcji surowcowych.

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

Pozyskanie produktów nadających się do recyklingu, takich jak

 • Folia, papier
 • Frakcja drobna mineralna
 • Drewno
 • Metale żelazne / Fe
 • Metale nieżelazne / NE
 • Tworzywa sztuczne
 • Frakcja kaloryczna przeznaczona do produkcji RDF
 • ... i wiele więcej